sisteme control acces SVtech

Stocarea datelor in sistemele de control acces

Sistemele de control acces comercializate de SVT Electronics srl sunt de două tipuri, respectiv cu software pontaj sau fără software pontaj.
Sistemele cu software pontaj sunt de două feluri:

1.Cu Centrala Access Box , compus din Access Box și cititoarele SVTech X-STAL și FP-SWITCH. În acest caz datele sunt stocate local în memoria centralei Access Box (în cazul în care se întrerupe legătura între cititoare și centrală datele sunt păstrate local în cititor până la restabilirea legăturii, când sunt trimise centralei) și/sau în memoria cititorului (în funcție de setările din software). Aceste date nu sunt trimise altor echipamente prin rețea, rămân local în centrală și nu sunt accesibile din exterior.

Accesul la baza de date (datele sunt salvate în baze de date MySQL) în care sunt datele este restricționat, de la distanță nu se pot accesa datele, numai local de pe centrală.

2.Cu softul SVTPassWeb, compus din software (SVTPassWeb) și cititoarele SVTech X-STAL și FP-SWITCH.În acest caz datele sunt stocate local pe calculatorul pe care este instalat SVTPassWeb (în cazul în care se întrerupe legătura între cititoare și calculator datele sunt păstrate local în cititor până la restabilirea legăturii, când sunt trimise softului) și/sau în memoria cititorului (în funcție de setările din software). Aceste date nu sunt trimise altor echipamente prin rețea, rămân local pe calculatorul pe care este instalat SVTPassWeb și sunt salvate în baze de date MySQL.
Restricționarea/administrarea accesului la calculatorul pe care este instalat aplicația SVTPassWeb cade în sarcina clientului (proprietarului aplicației).
Sistemele de control acces fără software sunt compuse din cititoare SVTech X-STAL și FP-SWITCH.În acest caz datele sunt păstrate local în cititoare și nu sunt trimise altor echipamente.

În cazul în care se folosește modulul de captură foto programul SVTPassWeb sau AccessBox trebuie setat să șteargă imaginile capturate la pontare automat după 30 de zile.

În toate cazurile de mai sus, datele achiziționate de sistemele de control acces sunt păstrate local la proprietarul sistemului, aceste date nu sunt trimise terței părți și nu pot fi accesate de terți.

Deci din punct de vedere al reglementărilor GDPR achiziționarea unui sistem de control acces, și folosirea acesteia înseamnă asumarea rolului de operator de date personale.

Data postarii: 25-06-2018